ใช้ Convalescent Serum รักษา COVID-19​ ต้องระวัง 1.

ใช้ Convalescent Serum รักษา COVID-19​ ต้องระวัง
1. Serum sickness, Hypersensitivity type III
2. Serum protein allergy